SAMMENSÆTNING AF NETVÆRKSGRUPPER

Samme stillingsniveau sikrer gensidig forståelse

Som medlem i en af vores netværksgrupper vil du blive udfordret samt modtage og give værdifuld sparring med gruppens øvrige medlemmer, der befinder sig på samme stillingsniveau som dig. Vi har helt bevidst valgt at afgrænse stillingsniveauet for vores medlemmer i Executive Cognitos netværksgrupper til direktører og bestyrelsesmedlemmer. Det sikrer, at dine gruppekolleger hurtigt kan og vil give sig tid til at sætte sig ind i dine problemstillinger.

Du er selv med til at sammensætte gruppen

Executive Cognito har indgående kendskab til, hvordan netværksgrupper sammensættes, så de fungerer mest harmonisk. Vi spørger grundigt ind til, hvilke præferencer du har og matcher dig med den rigtige gruppe. Inden det indledende internat, sørger vi for, at alle medlemmer gensidigt har godkendt hinanden.

“Det der gør netværket hos Executive Cognito ekstra værdifuldt, er den store fokus, der er på at matche gruppernes medlemmer. Det betyder meget for udbyttet og værdien at et netværk, at medlemssammensætningen er rigtig og afbalanceret i forhold til ønsker og mål, som vi er der for”
Per Hald

Partner, DLA Piper Advokatfirma

Direktører fra samme virksomhed

Deltagere fra samme virksomhed eller konkurrerende virksomheder tilbydes at indtræde i forskellige grupper, så alle i gruppen kan føle sig trygge ved at tale frit.

Tilmelding til bestyrelsesuddannelse