EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSE

Det er med stor fornøjelse, at Executive Cognito tilbyder en gratis Executive Bestyrelsesuddannelse til alle vores netværksmedlemmer.
Executive Bestyrelsesuddannelsen vil fremover være en integreret del af dit medlemskab hos Executive Cognito.
Executive Bestyrelsesuddannelsen koster DKK 49.995 ekskl. moms for eksterne deltagere, der ikke er netværksmedlemmer hos Executive Cognito.

Vi er stolte og glade over, at Advokatsamfundet (Advokatrådet) har forhåndsgodkendt den Executive Bestyrelsesuddannelse fra Executive Cognito. Vi ser det som endnu en blåstempling af den omfattende Executive Bestyrelsesuddannelse, der løbende tilbydes toplederne i vores netværksgrupper.

Executive Bestyrelsesuddannelsen arbejder vi specifikt med følgende

Executive Bestyrelsesuddannelsen giver dig et overblik over bestyrelsens vigtigste opgaver, og vi træner dig i en række udfordrende beslutningssituationer, og giver dig den seneste viden på bestyrelsesområdet.

Du vil blive undervist, inspireret og udfordret i 9 forskellige moduler som følger:

Modul 1: Governance og bestyrelsens ansvar, pligter og økonomiske rolle

Modul 2: Regnskabsforståelse herunder ansvarsfordeling mellem ledelse og revision

Modul 3: Samarbejde og arbejdsfordeling mellem direktion, bestyrelse og ejere

Modul 4: Bestyrelse: Sammensætning, roller, dynamik, kultur og kompetencer

Modul 5: Den værdiskabende bestyrelse samt mødetyper og selskabstyper

Modul 6: M & A (opkøb og salg af virksomheder), finansiering og vækst

Modul 7: Onboarding af direktions- og bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens rolle i kommunikation

Modul 8: Formand i bestyrelsen: Rollen, opgaver og ansvaret

Modul 9: Cases med simulation og test i bestyrelseslokalet, der tester deltagernes overblik og skærper deres evne til at håndtere kommercielle, strategiske, juridiske og økonomiske udfordringer og dilemmaer.

Du vil i flere moduler deltage som bestyrelsesmedlem, og i mindst en case som en del af formandskabet i et real-life-case bestyrelsesmøde.

Det er med til at sikre, at du får bragt dine nye kompetencer i spil, og at du vil være rustet til at foretage relevante overvejelser og agere, når du træder ind i bestyrelseslokalet.

Bestyrelsesuddannelsen er kendetegnet ved

  1. Kvalitet og relevans. Undervisningen foregår på samme vilkår for troværdighed og høje vidensniveau som er i Executive Cognito og hos vores samarbejdspartnere.
  2. Praktisk og teoretisk anvendelig undervisning. Du vil blive undervist i teori og trænet i virkelighedsnære situationer, så du kan trække på uddannelsen, så snart du træder ind i bestyrelseslokalet.
  3. Du vil blive trænet via relevante og aktuelle cases.
  4. Du vil modtage et uddannelsesbevis, når du har gennemført hele uddannelsen. Uddannelsesbeviset vil kvalificere dig til at kunne indtage en plads i en fremtidig bestyrelse.

Hvordan og hvor foregår Executive bestyrelsesuddannelsen

  • Afholdelse sker som udgangspunkt i Executive Cognitos lokaler. Der vil dog blive gennemført minimum 3 moduler om året i Jylland
  • Der er samlet 9 moduler af 6 timers varighed fra kl. 9 – 15 inkl. frokost
  • Maksimal tilmelding pr. medlem er 3 moduler pr. netværksår efter eget valg
  • Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet i medlemsportalen
  • Yderligere information og tilmelding sker via medlemsportalen.

Hvis du ønsker tilmelding til mere end 3 moduler pr. år, bedes du kontakte Executive Cognito for en afklaring på info@executivecognito.com.

Adgang til bestyrelsesposter

Når du har modtaget dit bestyrelsescertifikat, vil du fra 1. januar 2023 få adgang til at melde dit kandidatur som bestyrelsesmedlem på medlemsportalen hos Executive Cognito.

Alle medlemmer i Executive Cognito vil således få adgang til at se dine data på medlemsportalen, og de vil direkte kunne kontakte dig om mulige bestyrelsesposter.

Hvis du ønsker det, kan du samtidig give tilladelse til ”Ekstern adgang” i medlemsportalen, så samarbejdspartnere uden for netværket i Executive Cognito kan få eksklusiv adgang til dit kandidatur.

Vilkår
Du kan hente vores forretningsbetingelser herunder:

Forretningsbetingelser version 2.0 gældende fra 1. maj 2021

Tilmelding til bestyrelsesuddannelse