UDBYTTE

Nærhed + Fortrolighed = Udbytte

I din gruppe kan du afprøve teser, sætte metoder og holdninger i spil og få analyseret dine fremtidige beslutninger af dine netværkskolleger. På grund af de rammer, vi har sat for netværkssamarbejdet, har du de bedste forudsætninger for at opnå en høj grad af nærhed og fortrolighed internt i gruppen.

“Jeg havde en rigtig god oplevelse på seneste netværksmøde, da jeg i ”Mastermind” fremlagde nogle problemstillinger omkring bankgarantier og investeringer i relation til nogle af mine projekter.
Jeg oplevede, at mine problemstillinger blev løst, og det gav mig et helt andet syn på mine opgaver, og nu ved jeg nøjagtigt, hvad jeg skal gøre for at komme i mål. Det kan jeg kun takke min netværksgruppe for.”
Dennis Olsen

CEO, Process Welding

Optimalt udbytte kræver dit engagement

I netværkssammenhæng hænger udbyttet tæt sammen med indsatsen. Medlemskabet af en af vores netværksgrupper giver dig rammerne, men et reelt udbytte forudsætter, at du møder op, er forberedt og åben, byder ind og giver noget af dig selv. Ligesom du har forventninger til dit udbytte af din deltagelse, så har din gruppe også forventninger til dig. Det er faktisk så grundlæggende, at vi stiller krav om, at du deltager i minimum 4 ud af 6 møder om året.

Tilmelding til bestyrelsesuddannelse