Skip links

UDBYTTE

Nærhed + Fortrolighed = Udbytte

I din gruppe kan du afprøve teser, sætte metoder og holdninger i spil og få analyseret dine fremtidige beslutninger af dine netværkskolleger. På grund af de rammer, vi har sat for netværkssamarbejdet, har du de bedste forudsætninger for at opnå en høj grad af nærhed og fortrolighed internt i gruppen.

“I’ll admit that I was a little sceptical before joining since I had participated in a few other networks (each built or created with a different goal and with different output). But then, as luck would have it, I made the right choice when I decided to give Executive Cognito a shot. 
– Martin Dommerby Kristiansen, Managing Director, Kalpavruksh Technologies Danmark A/S

Optimalt udbytte kræver dit engagement

I netværkssammenhæng hænger udbyttet tæt sammen med indsatsen. Medlemskabet af en af vores netværksgrupper giver dig rammerne, men et reelt udbytte forudsætter, at du møder op, er forberedt og åben, byder ind og giver noget af dig selv. Ligesom du har forventninger til dit udbytte af din deltagelse, så har din gruppe også forventninger til dig. Det er faktisk så grundlæggende, at vi stiller krav om, at du deltager i minimum 4 ud af 6 møder om året.

DOWNLOAD FOLDER
Return to top of page