Skip links

KONTINGENT OG FORSIKRING

Medlemskontingent

Medlemskontingentet udgør i 2019 DKK 26.000 (27.000 pr. 1. januar 2020) ekskl. moms for et års medlemskab. Kontingentet dækker deltagelse i 6 netværksmøder, hvoraf et er som internat. Alle omkostninger til møderne, herunder forplejning, gæstetalere og facilitering er inkluderet i medlemskontingentet. Læs vores forretningsbetingelser her

Forsikring af medlemskab

Flere direktører har oplevet pludselig at stå uden job og ved, hvor svær en sådan situation kan være. Vi tilbyder dig en mulighed for at forsikre dit medlemskab, således at du kan forblive i din netværksgruppe under en eventuel ledighedsperiode uden at skulle bekymre dig om kontingentbetalingen. Forsikringen udgør et overhead på 20 % af medlemskontingentet årligt og dækker en ledighedsperiode på op til 12 måneder.

DOWNLOAD FOLDER

Jeg har spørgsmål og ønsker at blive kontaktet:

Return to top of page