NETVÆRKSMØDER

Det fortrolige rum

Netværksmøderne er dit og gruppens fortrolige rum for sparring og udvikling. Det er her, du har mulighed for at tale frit om de udfordringer, du møder i din hverdag som direktør eller bestyrelsesmedlem. Vi forventer stor involvering fra alle medlemmerne i gruppens arbejde, og at du aktivt byder ind med løsninger og refleksioner på de udfordringer, problemstillinger og idéer, som dine netværkskolleger bringer til bordet. Til gengæld kan du forvente det samme, når du selv har brug for sparring.

“Tusinde tak for en super spændende og god dag og aften sammen. Jeg har talt med flere af jer i dag, og vi er meget enige – at det giver virkelig god energi at mødes. Det er et friskt og givende indspark i en travl hverdag.”

Iben Holm

CEO, Job-Link ApS

Vi sætter rammen, I bestemmer indholdet

Der afholdes seks netværksmøder om året, hvoraf det første er et internat. Derudover tilbydes alle netværksgrupper to virtuelle netværksmøder. På internatet aftaler gruppen hvilke temaer, der skal arbejdes med og hvilke spilleregler og prioriteringer der skal gælde for netværksarbejdet på de efterfølgende møder. Desuden aftaler gruppen mødedatoer, så alle kan få møderne i kalenderen i god tid.

Møder med gruppens egen dagsorden

Bortset fra internatet er hvert fysisk netværksmøde af fem timers varighed. På hvert møde samler vi tråden op fra sidst og tager så et tema op, som gruppen har valgt på internatet. Hvis det er relevant, henter vi en ekspert ind udefra, ellers trækker vi på gruppens egne kompetencer.

Et andet vigtigt element er gensidig sparring på jeres egne aktuelle problemstillinger, udfordringer eller ideer. Gruppen afgør selv, hvor meget tid, der skal afsættes til de forskellige aktiviteter. Det sociale element i form af et fælles måltid styrker relationerne til dine netværkskolleger og giver mulighed for, at I hurtigt lærer hinanden godt at kende.

Vores virtuelle netværksmøder har typisk en varighed på 2,5 timer. Dagsorden er 100% defineret af den enkelte netværksgruppe. Der behandles som oftest højaktuelle emner hos enkeltstående medlemmer eller mere brede emner for gruppen som eksempelvis den ledelsesmæssige håndtering under og efter af Covid-19 krisen.

Værtskab styrker indsigten

Vi opfordrer til, at netværksgruppens fysiske møder afholdes i deltagernes egne virksomheder, fordi vi ved, at det giver en særlig indsigt og forståelse for hinandens virkelighed. I nogle tilfælde kan temaet, der behandles på et netværksgruppemøde, dog gøre det mere relevant at afholde mødet hos en virksomhed uden for gruppen.

Tilmelding til bestyrelsesuddannelse