Når netværket står stærkt

}
6. juli 2018

Udbuddet af netværk er stort og mangfoldigt, og det kan være svært at vælge, vel vidende at ethvert netværk er båret af medlemmernes engagement og tilstedeværelse. Det gode netværk bygger derfor på stærke bånd og relationer mellem medlemmerne – og deres vilje og lyst til at bidrage.  

I direktørnetværket Executive Cognito har man taget erfaringerne til sig og skabt et netværk, hvor medlemmernes personlige ønsker og formål med netværket er matchet op imod hinanden og grupperne sammensat ud fra en række fællesnævnere og ønsker, således at medlemmerne i den enkelte gruppe er på en fælles rejse i forhold til personlig og faglig udvikling.  

”Vi lægger et meget stort arbejde i at sammensætte vores grupper, således at der er et egentligt match mellem den enkelte gruppes medlemmer. Det giver nogle meget velfungerende grupper med høj faglighed og stor erfaringsudveksling og dermed stor værdi for det enkelte medlem,” fortæller John Rohde, der er CEO og Partner i direktørnetværket Executive Cognito. 

”Det kan være endog rigtig svært at finde det rette netværk, hvor der er det rigtige match mellem gruppens medlemmer,” fortæller Per Hald, der er Partner hos DELACOUR Advokatfirma og medlem i netværket Executive Cognito.  

”Det er vigtigt, at der bliver skabt en tryghed og en fortrolighed mellem medlemmerne, hvis det skal give mening at sidde sammen i et netværk. Det betyder blandt andet, at grupperne ikke må være for store. Det skal være muligt at lære de øvrige at kende og skabe fortroligheden, der gør, at man deler ud af sine tanker og erfaringer. Men når den er skabt, giver det en fantastisk indsigt i en række brancher, som jeg kan bruge andre steder i mit arbejde,” understreger Per Hald.  

Netværket sikrer den gode præsentation 

CEO Leif Sørensen fra ACTEE ønskede at vækste sin virksomhed og havde derfor fundet en egnet investor. Men spørgsmålene var alligevel mange og handlede om mere end blot kapital og kontrakter. Derfor valgte Leif Sørensen i tæt samarbejde med Executive Cognitos netværksleder at tage problemstillingen op på det førstkommende netværksmøde, hvor han fik mulighed for at præsentere sin idé og de tanker, han havde gjort sig i forhold til den kommende investor og medejer.

Efter præsentationen blev de mange tanker og input drøftet og fremlagt for Leif Sørensen, der afslutningsvis valgte at tage personlige møder med tre af de øvrige medlemmer for at trække på deres specifikke erfaringer og ekspertise.  

”Jeg stod i en situation, hvor jeg skulle sælge godt 40 % af min virksomhed. Det var en meget stor andel og en stor beslutning, som skulle gennemtænkes godt og grundigt. Jeg havde brug for at lufte mine tanker og bekymringer og samtidig få vendt forskellige modeller. Den fortrolighed, der er i netværket, gjorde en stor forskel, fordi der var en oprigtig interesse i at hjælpe mig og give mig det bedst mulige beslutningsgrundlag,” fortæller Leif Sørensen fra ACTEE.  

”Helt grundlæggende handlede det jo om, at jeg gjorde det rigtige og traf den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt. Inputtene var mange og meget forskellige, men det gav et meget nuanceret billede, og efterfølgende stod det lysende klart, hvad jeg skulle gøre, og hvordan det skulle håndteres, takket være de mange input og erfaringer fra de øvrige medlemmer. Netværket var direkte med til at give mig ro og træffe den rigtig beslutning og gjorde, at jeg gik videre med investoren og i dag har opnået en større vækst end forventet,” fortæller Leif Sørensen.  

Det gode netværk 

Det gode netværk er til at få øje på. Det mener i hvert fald adm. direktør Helle Kvist Ilskjær fra virksomheden BA Service ApS, der ligeledes er repræsenteret i direktørnetværket Executive Cognito. 

”Vi er sammensat efter en række kriterier, der knytter os sammen i forhold til viden og erfaringer samt personlige og faglige ønsker. Det giver en homogen gruppe, hvor det giver mening at vende svære sager og komplicerede opgaver fra vores hverdag. Men det kræver åbenhed og fortrolighed, og den kommer over tid, når man får skabt den nødvendige samhørighed, og der er en professionel styring på gruppen,” fortæller Helle Kvist Ilskjær. 

”Det handler om engagement og medlemmernes lyst til at involvere sig. Det er helt afgørende for gruppen, at medlemmerne har lysten og viljen til at åbne sig og dele ud af deres problemstillinger samt viden og erfaringer. Jeg oplever, at jeg har fået nogle rigtig gode mennesker omkring mig, hvor der er stor tillid til hinanden, og som jeg derfor kan stole på uden for min egen branche. Det gør, at det bliver muligt at vende både store og små cases – også uden for møderne, fordi vi kender hinanden,” slutter Helle Kvist Ilskjær, men påpeger afslutningsvis, at et godt netværk også er andet end blot problemløsning. ”Det handler i lige så høj grad om at engagere sig i hinanden på det personlige plan. Derfor skal der også være plads og tid til at gå ud sammen og være sammen under uformelle rammer, hvor der er tid til for eksempel et glas vin, en frokost eller en middag.”   

0 kommentarer

Bliv en del af et stærkt fællesskab

Udfyld formularen, så sender vi dig folderen ”Sådan får du det optimale ud af din netværksgruppe”.

Her kan du læse mere om, hvorfor færre deltagere, større fortrolighed og tættere dialog er grundlaget for Executive Cognito’s netværk.

Når du henter folderen, giver du samtidig lov til, at vi kontakter dig.