Between jobs

}
7. august 2018

At stå uden job eller at være på vej ud af jobmarkedet er en stressende situation, som de fleste med nogle år på erhvervsmarkedet har oplevet eller kommer til at opleve. Det er en situation, hvor netværket skal stå sin prøve, og værdien af de mange relationer for alvor afprøves.

Det er et faktum, at langt de fleste job bliver besat gennem netværk og personlige relationer, og jobbene derfor ikke slås op på de traditionelle jobmarkeder. Men for at kunne komme i betragtning, skal man kunne gøre brug af sine relationer, sit eget og andres netværk. Det kræver, at de er vedligeholdt og aktive, og det kan være en tidskrævende opgave.

Når man så pludselig står med det faktum, at jobbet forsvinder, og de faste rammer forandres, og måske også det økonomiske grundlag under familien, så er gode råd dyre, og mange forskellige byder sig da også til med råd og vejledning.

Der er desværre ikke nogen let løsning eller hurtig vej til succes. Det er hårdt arbejde, og den enkelte må finde sin egen metode og arbejdsgang for at skabe en ny plads på arbejdsmarkedet. Men der er alligevel hjælp at hente, og her er netværk et stærkt kort – men det kræver engagement og hårdt arbejde. Desværre kommer alt for mange for sent i gang i de rette netværk.

I direktørnetværket Executive Cognito har man været meget opmærksomme på den svære situation, som mange direktører nødvendigvis også kommer i – nemlig at stå uden job.

”Vi ved, at der ligger rigtig meget identitet og selvforståelse i vores arbejde og de job, vi bestrider. Derfor kan det være et hårdt slag og lidt af en brat opvågning pludselig at vågne op til en fyreseddel,” fortæller John Rohde, der er CEO og Partner i Executive Cognito. Du kan evt. høre mere i filmen med John, hvor han uddyber nærmere; >KLIK HER<

For at hjælpe medlemmerne på vej videre til næste job har man i netværket etableret en særlig og gratis netværksgruppe for direktører, der er ”between jobs”. Det betyder, at når et medlem pludselig står uden job, så fortsætter de i deres respektive netværksgruppe, men bliver samtidig tilbudt at træde ind i netværksgruppen ”Between jobs”, der kun består af ledige.

”Der har fra starten været stor fokus på netværksgruppen og en stor villighed til at hjælpe de medlemmer, der af forskellige årsager står uden job. Her viser netværket for alvor sit værd og sin betydning for de enkelte. Vi kan helt klart se, at det har stor betydning for den enkelte at være en del af et netværk med personer, der er i samme situation. Det giver inspiration og motiverer til at prøve nye og alternative veje. Medlemmerne i ”Between jobs”-gruppen har ligeledes mulighed for at mødes mellem møderne i vores hus, idet der ofte laves arbejdsgrupper, som løser forskellige opgaver. Hermed skabes et godt fællesskab, og der kommer noget puls i gruppen,” forklarer John Rohde.

En af dem, der sidder i netværksgruppen ”Between jobs”, er Anders Aggerholm, der kommer fra et job som divisionsdirektør hos Eltel Networks.

”Det er altid en svær situation at stå i, når man pludselig står uden job og skal i gang med at søge helt på bar bund – det er op ad bakke, og når man som jeg kommer fra et job som divisionsdirektør, så er det jo ikke ligefrem, fordi jobbene vælter ud ad skabet. Jeg har primært arbejdet internationalt, så mit netværk i Danmark var lidt tyndt og ikke helt opdateret. Det betød, at jeg først skulle sortere i mit netværk, i forhold til hvem der kunne hjælpe, og så have det aktiveret. Det var en proces, jeg ikke havde prøvet før,” fortæller Anders Aggerholm.

”Jeg havde brug for sparring og input til at komme i gang og videre i processen. Det kan være opslidende at sidde alene med jobsøgningen og samtidig holde dampen oppe. Derfor var det af stor værdi at komme med i et netværk, hvor der sidder ligesindede. For mig har det at sidde i et netværk med andre i samme situation været guld værd. Vi kommer fra forskellige miljøer og brancher, men vi er på samme niveau og i samme situation. Det giver en masse god sparring, og det er motiverende at møde andre og diskutere, hvordan de tilgår jobsøgningen, men det giver også en masse gode ideer, og det udvider netværket. Jeg har i hvert fald lært en vigtig lektie, og det er, at netværket skal plejes og vedligeholdes. Det tager tid at opbygge et relevant netværk, men når det er etableret, så skal man værne om det,” understreger Anders Aggerholm.

En af dem, der, efter at have siddet i netværksgruppen ”Between jobs” nu har fået job, er Jes Kenneth Laursen, der i dag er nordisk direktør for Healthcare Divisionen hos SOS International. Han brugte bl.a. netværksgruppen til at få vendt fokus fra at være afventende til i højere grad at fokusere på, hvad han ville i forhold til brancher, virksomheder og funktioner.

”Det er da en kedelig situation pludselig at se sig selv uden job, og der skal virkelig findes noget motivation for at komme videre. Jeg skulle mentalt forberede mig på at stå uden job. Det er et fuldtidsjob at være jobsøgende, og for at det lykkes, er der mange ting, der skal passe sammen. Man kan godt føle, at det er lidt tungt i perioder, og det går bare for langsomt. Men når man så har de faste møder i en gruppe med andre i samme situation, så er det muligt at vende fokus og holde dampen oppe,” fortæller Jes Kenneth Laursen.

”Det handler om at få skabt et fortroligt forum, hvor der er plads til at være sig selv med de udfordringer, vi oplever hver især i rollen som jobsøgende. De kan være meget forskellige, men når man sidder i sådan en gruppe, er der også rigtig meget hjælp og sparring at hente. Jeg har helt konkret oplevet, at der er medlemmer i gruppen, der direkte har åbnet døre for hinanden og dermed givet direkte adgang til nye jobmuligheder,” siger Jes Kenneth Laursen.

”Det handler om at se muligheder, og få skabt nye kontakter, men det kan også være nemmere sagt end gjort,” understreger Ole Frydensberg, der er tidligere medlem af gruppen ”Between jobs” hos Executive Cognito og i dag bl.a. sidder som bestyrelsesformand for Nyt Syn.

”Mulighederne er der selvfølgelig, men at kunne trække på de forskellige kontakter og udnytte de mange digitale muligheder, det skal læres og gøres på den rigtige måde – for vi er mange om buddet.  LinkedIn f.eks. er virkelig et godt værktøj, men det kræver også, at man sætter sig ind i virkemidlerne og forstår, hvordan systemet virker. De digitale medier afløser ikke de fysiske møder, men det er en rigtig god måde at holde sig opdateret om, hvor jobmulighederne opstår og er tilgængelige. At sidde med i et netværk med andre ledige er en kæmpe støtte, og det betyder også, at vi er flere, der holder øjne og ører åbne, i forhold til hvor der opstår muligheder,” uddyber en positiv Ole Frydensberg.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi med netværksgruppen ”Between jobs”, hvor vi samler de ledige – hvis de vel at mærke har lyst, er et aktiv for vores medlemmer. Der er netop her, at netværket skal være der og hjælpe hinanden. Det at være ledig er en svær situation og kan have store konsekvenser for den enkelte og familien. Derfor er det også vigtigt, at vi bruger netværkets styrker til at stampe nye muligheder op af jorden for den enkelte. Vi har derfor også valgt, at når man kommer i job igen, så kommer man ind til netværksgruppens kommende netværksmøde og slutter ordentligt af og fortæller om, hvordan det lykkedes at få det nye job og om processen. Det er meget motiverende og lærerigt,” slutter John Rohde fra Executive Cognito.

0 kommentarer

Bliv en del af et stærkt fællesskab

Udfyld formularen, så sender vi dig folderen ”Sådan får du det optimale ud af din netværksgruppe”.

Her kan du læse mere om, hvorfor færre deltagere, større fortrolighed og tættere dialog er grundlaget for Executive Cognito’s netværk.

Når du henter folderen, giver du samtidig lov til, at vi kontakter dig.