Nyhedsbrev sommeren 2018

}
6. juli 2018

Sommeren 2018 står for døren og der er tid til at gøre kort status over første halvår hos Executive Cognito.

Første halvår har budt på mange møder og samtaler – alle på hver sin måde inspirerende og udbytterige. Der er kommet flere nye netværksgrupper til familien ligesom, at vi har haft stor fornøjelse af at kunne tage imod nye kolleger, der har ønsket at blive en del af vores stadig unge, spændende rejse med Executive Cognito. Vi er dybt taknemmelige for alle jer medlemmer, der i første halvår 2018 har valgt at støtte op om vores netværk, der ligesom os ser stor værdi i at mødes, sparre- og netværke med jeres netværksgruppe.

Da ferien står for døren, har vi sammenfattet lidt læsning nedenfor herunder med henvisninger til flere artikler. Du kan bl.a. læse vores seneste artikel ”Når netværket står stærkt”. Artiklen peger på, at det gode netværk bygger på stærke bånd og relationer mellem medlemmerne – og deres vilje og lyst til at bidrage. Læs mere her

Tendenserne i vores netværksgrupper

Vi bliver ofte spurgt, hvad der sker i de øvrige netværksgrupper. Hvilke temaer behandler de og går andre direktører rundt og er optaget af nogle af de samme ting, som jeg. Når vi kigger på tværs af alle netværksgrupper, kan vi få øje på særligt tre temaer, der fylder en del i virksomhedslandskabet: Hvordan ledes generation Z, hvordan håndteres de sociale medier samt temaet ”Mig Selv A/S” – altså selvledelse. Her følger en kort opsummering:

Hvordan ledes generation Z?

Ledelsen af den nye generation Z, der er født fra starten af 1990 til midten af nullerne (eksperterne er lidt uenige her), har vist sig at være en ganske anderledes opgave end den tidligere generation Y. Z’erne er født i en tid, hvor familielivet med mange børn præget billedet og børnene fik stor medbestemmelse og indflydelse på en lang række af familiens vigtige beslutninger.

De er til og med vokset op i en tid med en ny folkeskolelov, og individuelle læreplaner i daginstitutioner og skoler, hvor udgangspunktet er en positiv og anerkendende tilgang til det enkelte lille individ og de talenter, som er til stede, og dem, som man skal arbejde med. Venner og det sociale er utrolig vigtigt for denne generation, som for alvor er de første ægte digitale indfødte.

Vi diskuterer i mange af netværksgrupperne, hvordan vi skal lede denne generation, herunder hvilke erfaringer vi har gjort os. Ingen tvivl om at vi allerede har tilpasset os en del på arbejdspladserne i form af større fleksibilitet på mødetider, faste/fleksible arbejdsstationer, udbud af fritidsmuligheder, buddyordninger og meget andet. De gamle personalepolitikker er under kraftig forandring og det handler meget om, at vi får skabt en sund og ligeværdig dialog med Z’erne og i samarbejde med dem, får lagt planer for deres virke på arbejdspladserne, der giver mening for dem allerede på kort sigt. Ellers er der ikke så meget, der holder dem igen for at skifte arbejdsplads.

Der er mange aspekter i at tiltrække og fastholde denne spændende unge generation af mennesker. Det kræver tålmodighed og velvillighed kombineret med en sund nysgerrighed. Vi er overbeviste om, at dette tema forsat vil blive drøftet heftigt det kommende år.

Hvordan håndteres de sociale medier?

Klik her for at komme til artiklen

”Mig Selv A/S” (selvledelse)

Vi lever i en tid, hvor vores hverdag er under konstante forandringer. ”Plejer” er noget, der skete i går, og i dag er der tale om en ny måde at løse en situation og opgave op. Familielivet er ofte præget af høj aktivitet og de mange sammenbragte familier, som vi ser finde sammen hver dag, betyder også en betydelig større logistik, der alt sammen er ressourcekrævende for forældrene. Det er ikke nødvendigvis et problem, men det kan det blive, hvis vi ikke er opmærksomme på at fokusere på os selv som mennesker og i virksomhederne som ledere overfor vores medarbejdere.

For at kunne lede andre eller man fristes til at skrive ”at være noget for andre”, så skal du først og fremmest være noget for dig selv. Få balance i dig selv og dit liv for derigennem at mønstre det nødvendige overskud til helhjertet at kunne være noget for andre; i privatlivet og på jobbet. Work-life-balance kaldes det ofte.

Vi bruger en del energi i mange af vores netværksgrupper på at diskutere denne balance og helhed i livet. Emnerne kommer oftest omkring en god planlægning af egen tid, sørg for at have dedikeret tid til dig selv. Til refleksion. Få skabt plads i din travle hverdag til motion, god/sund kost og pas din søvn. Alle basale elementer i enhver persons liv, men alligevel oplever vi mange have svært ved dette, når travlheden og de mange private gøremål presser sig på.

Heldigvis er vi i vores netværksgrupper gode til at sparre med hinanden, komme med idéer og velmenende råd til, hvordan en større balance kan opnås. I de fleste tilfælde handler det jo blot om, at vi ikke kan se skoven for bare træer. Derfor er det godt at have andre omkring sig til at kunne dele tankerne med.

Hvordan sætter vi “holdet” til en netværksgruppe

Da vi primo 2016 etablerede Executive Cognito var det med udgangspunkt i egne erfaringer og ønsker om at skabe et netværk, hvor alting ikke gik op i fornemme rammer, PowerPoint-shows og fastlagte dagsordner, der ikke stemte overens med gruppens egne ønsker. Vi interviewede en lang række direktører og bestyrelsesmedlemmer om, hvad de deltog i af netværk og hvad der oplevelser var af det. Hvad fungerede godt og skidt og hvis de selv kunne ønske frit fra leveren, hvordan skal et netværk og indhold i netværket så tilrettelægges. Det var der virkelig mange holdninger til. Det førte til nogle fantastiske indholdsrige og udbytterige samtaler, der skabte den ramme, som Executive Cognito er funderet på.

Medlemmerne bestemmer indholdet

Det stod tydeligt helt fra start, at medlemmerne skulle have det afgørende ord i indholdet. Både i forhold til hvem man matches op sammen med i netværksgrupperne, hvor det skal være muligt at sige fra overfor en eventuel konkurrent eller privat relation, men sandelig også i forhold at have en aktiv stemme i, hvad netværksgruppen bruger tiden sammen på, når de mødes til netværksmøderne. Vores netværksgrupper sammensættes med udgangspunkt i den rejse og de kriterier, som det enkelte medlem fortæller os, når vi indledningsvis interviewer. Det giver i langt størstedelen af tilfældene netværksgrupper med stor samhørighed, hvor der på rekordtid skabes stærke bånd og relationer mellem medlemmerne. Selvfølgelig tager vi også fejl ind i mellem og lykkes ikke 100% med et match. I de tilfælde er der mulighed for at skifte netværksgruppe, når sæsonen er ovre. Det har flere benyttet af sig – bl.a. også fordi, at job og privatliv nogle gange ændrer så markant karakter, at et gruppeskifte giver rigtig god mening. Vi er glade for at kunne levere denne fleksibilitet.

Nytårskuren 2019

Bemærk at vi flytter adresse til Gamle Carlsberg Vej 16, København V den 1. september 2018.
Det betyder også, at vores årlige nytårskur afholdes på vores nye adresse.

Datoen for nytårskuren 2019 er fundet, så skynd dig at sætte et stort kryds i kalenderen tirsdag den 8. januar 2019 kl. 17-20.

Traditionen tro samler vi medlemmer og ikke-medlemmer til en hyggelig netværksaften, hvor vi er vært for et let traktement og hvor der bliver rig mulighed for at netværke på kryds og tværs.

Tilbage er der blot at ønske jer alle en FREMRAGENDE SOMMER og tusind tak igen for første halvår 2018:-)

Varme sommerhilsner

Team Executive Cognito

0 kommentarer

Bliv en del af et stærkt fællesskab

Udfyld formularen, så sender vi dig folderen ”Sådan får du det optimale ud af din netværksgruppe”.

Her kan du læse mere om, hvorfor færre deltagere, større fortrolighed og tættere dialog er grundlaget for Executive Cognito’s netværk.

Når du henter folderen, giver du samtidig lov til, at vi kontakter dig.