De 9 moduler

Bestyrelsesuddannelsen er bygget op omkring 8 grundmoduler og et afsluttende eksamensmodul.
Den modulære opbygning sikrer dig maksimal fleksibilitet, så det passer til en travl kalender i en omskiftelig hverdag. Du finder de aktuelle datoer i vores medlems portal, hvor du kan planlægge dit eget personlinge uddannelsesforløb.

Den modulære tilgang betyder, at modulerne 1 til 8 kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge.
Du bliver herefter inviteret til eksamensmodul 9.

1

Governance og bestyrelsens ansvar, pligter og økonomiske rolle

2

Regnskabsforståelse herunder ansvarsfordeling mellem ledelse og revision

3

Samarbejde og arbejdsfordeling mellem direktion, bestyrelse og ejere

4

Bestyrelsen sammensætning, roller, dynamik, kultur og kompetencer

5

Den værdiskabende bestyrelse samt mødetyper og selskabstyper

6

M & A
Opkøb og salg af virksomheder, finansiering og vækst

7

Onboarding af direktions- og bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens rolle i kommunikation

8

Formand i bestyrelsen:
Rollen, opgaver og ansvaret

9

Cases med simulation og test i bestyrelseslokalet, som tester deltagernes overblik og skærper deres evne til at håndtere kommercielle, strategiske, juridiske og økonomiske udfordringer og dilemmaer

Den afsluttende eksamen

Annette fortæller hvordan hun fik afprøvet sin
ansvarsrolle, og hvordan de nye værktøjer blev testet
og sat rigtig i brug, ved den afsluttede eksamen.

Materialet bliver en bibel for mig

Stefan fortæller hvad denne ret så lange
bestyrelsesuddannelsen betyder for ham,
og om forløbet ved eksamen.