Fremtidige

bestyrelsesposter

Efter færdiggørelsen af din bestyrelsesuddannelse, har du mulighed for at tilmelde dit kandidatur på Executive Cognitos medlemsportal.

Efter færdiggørelsen af din bestyrelsesuddannelse, vil du modtage dit uddannelsesbevis, og du vil herefter have mulighed for at kunne tilmelde dit bestyrelseskandidatur på Executive Cognitos medlemsportal.

Alle medlemmer i Executive Cognito, vil herefter få adgang til at se de informationer, du ønsker at dele på

medlemsportalen, og de vil kunne kontakte dig direkte om mulige bestyrelsesposter.
Hvis du ønsker det, kan du yderligere give tilladelse til ”Ekstern adgang” i medlemsportalen.

Dermed giver du alle Executive Cognitos samarbejdspartnere uden for Executive Cognitos netværk, eksklusiv adgang til at se dit kandidatur.

Rigtig mange der har gennemført en bestyrelsesuddannelse, står efterfølgende med deres uddannelsesbevis i hånden og tænker

”Nå! – hvordan kommer bestyrelsesposterne så?”

Executive Cognito har et omfattende medlemsnetværk, og vi tilbyder dig muligheden for at stille dit kandidatur til rådighed overfor søgende medlemsvirksomheder.
– du får også selv mulighed for direkte at kunne ansøge på annoncerede bestyrelsesposter, når en medlemsvirksomhed søger et bestyrelsesmedlem.