1

Governance og bestyrelsens ansvar, pligter og økonomiske rolle

Dette modul omhandler de formelle rammer og regler for bestyrelsens virke. Det er de vigtige regler du skal have styr på for at sikre, at du lever op til det du skal.
Ud over en systematisk gennemgang af centrale paragraffer og dokumenter, bliver dagen krydret med en række virkelige cases, der udfordrer og forbereder dig på dit fremtidige virke i bestyrelsen.

Modul 1

behandler følgende stofområder:

– Selskabsloven
– Anbefalinger for God Selskabsledelse
– Årsregnskabsloven
– Vedtægter, forretningsorden og protokol
– Bestyrelsens opgaver og ansvar
– Paragraffer og cases

Undervisere:

Michael Vendelbo

Advokat, underviser i Erhvervsret
på KU, tidligere kst. landsretsdommer.
Medlem af og formand for flere bestyrelser.

René la Cour Sell

Cand.scient.soc, direktør,
censorformand.
Medlem af og formand for flere bestyrelser.