2

Regnskabsforståelse herunder ansvarsfordeling mellem ledelse og revision

Dette modul omhandler de overordnede regnskabsrammer og herunder væsentlige forudsætninger.
Revisors ofte svært tilgængelige påtegninger og forståelsen heraf bliver gennemgået.
Årsregnskabslovens anvendelsesområde og krav, årsrapportens bestanddele og frister.
Forsikring og eksempler på ansvarssager. Revisor erklæringer, Going Concern, Interessenterne (regnskabsbrugerne) samt bankernes krav og ønsker

Modul 2

behandler følgende stofområder: Regnskabsforståelse, herunder ansvarsfordeling mellem ledelse og revision. Fokus vil ligge på de overordnede regnskabsrammer og herunder væsentlige forudsætninger og det, der ikke fremgår af regnskabet.
Revisors ofte svært tilgængelige påtegninger og forståelsen heraf vil blive gennemgået.

– Årsregnskabslovens anvendelsesområde og grundlæggende krav
– Årsrapportens bestanddele
– På opdagelsesrejse i årsrapporten – øvelse i grupper
– Ansvar for aflæggelse af årsrapporten, herunder vigtige frister
– Bestyrelsesansvarsforsikring.
– Eksempler på ansvarssager
– Revisor erklæringer, det der står, og det man skal læse mellem linjerne
– Going Concern
– Interessenterne (regnskabsbrugerne)
– Målsætning – minimumskrav eller informativt
– Bankernes krav og ønsker

Undervisere:

Niklas Tullberg Hoff

Partner og medejer i Baagøe Schou, København.

Louis Frits Strøm

Partner og medejer i Baagøe Schou, København