3

Samarbejde og arbejdsfordeling mellem direktion, bestyrelse og ejere

Dette modul behandler det vigtige områder vedr. samarbejde og arbejdsfordeling mellem direktion, bestyrelse og ejere.
Følgende emner behandles: Corporate governance, de 4 S’er, selskabsloven og selskabets interesser, ejerforhold – ejerstrategi, typer, hvad motiverer, fokus og særinteresser.
Hvad er vigtigt i samarbejdet, purpose, ledelse i bestyrelse, ledelse af bestyrelse, CEO – Formand.
Mødeform – struktur (bias/unbias) og fysiske omgivelser. Tillid mellem parterne.

Modul 3

behandler følgende stofområder: samarbejde og arbejdsfordeling mellem direktion, bestyrelse og ejere.

– Corporate governance
– 4 S’er, selskabsloven og selskabets interesser
– Ejerforhold – ejer strategi
– Typer, hvad motiverer, fokus og særinteresser
– Hvad er vigtigt i samarbejdet
– Purpose
– Ledelse i bestyrelse, ledelse af bestyrelse, CEO – Formand
– Mødeform – struktur (bias/unbias) og fysiske omgivelser
– Tillid mellem parterne
– Alle 3 stakeholders

Undervisere:

Lone Møller Sørensen

Bestyrelsesformand og strategisk rådgiver