4

Bestyrelsen sammensætning, roller, dynamik, kultur og kompetencer

Dette modul sætter fokus på bestyrelsens sammensætning, roller, dynamik, kultur og kompetencer.

Modul 4

behandler følgende stofområder: Vi arbejder med den bløde side af bestyrelsesarbejdet, som måske er den sværeste. Hvordan bliver vi et team, og hvordan løser vi de udfordringer, der opstår.
Modulet giver dig en selvbevidsthed om dine fokusområder og roller, ligesom du får et tilsvarende indblik i bestyrelsens/teamets roller og psykologi.
Kursisten blev udsat for dilemmaer og diskussioner, der forbereder personen til det frugtbare bestyrelsessamarbejde.

– Bestyrelsens sammensætning
– Roller
– Dynamik i bestyrelsen
– Kulturen i bestyrelsen
– Bestyrelsens kompetencer
– Det frugtbare bestyrelsessamarbejde
– Introduktion og præsentation af våbenskjold
– Dilemmaer og diskussion

Undervisere:

René la Cour Sell

Sell, cand.scient.soc, direktør, censorformand,
medlem af og formand for flere bestyrelser