5

Den værdiskabende bestyrelse samt mødetyper og selskabstyper

Dette modul omhandler bestyrelsens rolle i forhold til at øge den samlede værdiskabelse i virksomheden.
Det drejer sig om strategisk og forretningsmæssig værdiskabelse, økonomisk værdiskabelse og om menneskelig værdiskabelse. Modulet tager et grundigt kig ned i værktøjskassen og sikrer et stærkt teoretisk grundlag forud for vigtige drøftelser og beslutninger.

Modul 5

behandler følgende stofområder: teoretisk gennemgang, gruppearbejde og refleksion samt diskussioner i plenum. Da ingen virksomheder er ens, er målet at give redskaber til at træde ind i bestyrelsen, etablere et retvisende billede af tilstanden, og bidrage til værdiskabelsen.

– Økonomisk værdiskabelse
– Hvordan kan vi anvende modellen
– Menneskelig værdiskabelse
– Strategisk værdiskabelse

Undervisere:

Bent Jensen

HD-A, eMBA, direktør, medlem af og formand for flere bestyrelser