6

M & A
Opkøb og salg af virksomheder, finansiering og vækst

Modulet giver dig som bestyrelsesmedlem et rigtigt godt overblik over køb og salg af virksomheder herunder, hvordan man bør lede sin virksomhed i dagligdagen i tilfælde af en fremtidig exit.

Modul 6

behandler følgende stofområder: bestyrelsens rolle ved M&A.
Dels ved opkøb som vækststrategi og dels ved virksomhedens egen kapitalfremskaffelse og exitstrategier.
Kapitalfondes arbejde med bestyrelsen før, under og ved exit af investeringen drøftes. Endvidere belyses værdiansættelsesprincipper for både target og købervirksomheden før og efter investeringen.

– Opkøb som vækststrategi og virksomhedens kapitalfremskaffelse frem mod exit

– Værdiansættelsesprincipper herunder:

– Værdiansættelse af target før/efter opkøb
– Værdiansættelse af købervirksomhed før/efter opkøb
– Diskussion og strategier

– Kapitalfonde og kapitalfremskaffelse, herunder

– Hvordan udvælger kapitalfonde bestyrelsesmedlemmer
– Hvordan arbejder fonden med bestyrelsen ift implementering af investeringsstrategi
– Exit strategier og bestyrelsens sammensætning
– Diskussion og praktiske eksempler

Undervisere:

Ulrik Fleischer-Michaelsen

Partner 360 Law Firm
og serieiværksætter

Erik Holst Jørgensen

Professionel bestyrelsesmedlem, tidligere managing partner og bestyrelsesformand, Deloitte

Nicholas Hjort

partner FSN Capital, førende nordeuropæisk kapitalfond med fokus på middel-market segmentet