7

Onboarding af direktions- og bestyrelsesmedlemmer samt bestyrelsens rolle i kommunikation

I dette modul har vi fokus på onboarding af direktions- og bestyrelsesmedlemmer
– de forskellige processer, krav og om diversitet.

Derudover arbejder vi med bestyrelses rolle i kommunikation
– hvornår der det CEO’en, og hvornår er det bestyrelsesformanden, der udtaler sig.

Du bliver udsat for dilemmaer og diskussioner, der forbereder dig til det frugtbare bestyrelsesarbejde

Modul 7

behandler følgende stofområder:

– Forskel i virksomhedstyper
– Diversitet på mange planer – herunder gode råd (best practise)
– Plan for onboarding af direktions- og bestyrelsesmedlemmer
– Forståelse af generationer på arbejdspladserne
– Onboarding af C-og B-level med dilemmaer og diskussion
– Bestyrelsens rolle i kommunikation, dilemmaer og opsamling

Undervisere:

Gitte Jürgens

Bestyrelsesmedlem hos Dansk Aktionærforening og DanBAN, Danish Business Angels, Audientes og Meda