8

Formand i bestyrelsen:
Rollen, opgaver og ansvaret

Dette modul afdækker det nærmere ansvar og opgaver, man har som bestyrelsesformand både i relation til selskabets ledelse, ejerstruktur og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Formandsrollen behandles for små og mellemstore virksomheder, børsnoteret virksomheder samt udenlandske virksomheder.
Du får indblik i formandens aktive rolle og skærpede ansvar, og du deltager i forskellige cases i løbet af dagen.

Modul 8

behandler følgende stofområder: bestyrelsens rolle ved M&A.
Dels ved opkøb som vækststrategi og dels ved virksomhedens egen kapitalfremskaffelse og exitstrategier.
Kapitalfondes arbejde med bestyrelsen før, under og ved exit af investeringen drøftes. Endvidere belyses værdiansættelsesprincipper for både target og købervirksomheden før og efter investeringen.

– Ansvar og opgaver

– Relation til:

– Selskabets ledelse
– Ejerstruktur
– De øvrige bestyrelsesmedlemmer

– Formandsrollen:

– Små og mellemstore virksomheder
– Børsnoterede virksomheder
– Udenlandske virksomheder.

– Formandens aktive rolle og skærpede ansvar

Undervisere:

Bjarki Mohr

MBA, direktør, medlem af og formand for flere bestyrelse