9

Cases med simulation og test i bestyrelseslokalet, som tester deltagernes overblik og skærper deres evne til at håndtere kommercielle, strategiske, juridiske og økonomiske udfordringer og dilemmaer

Efter at have deltaget i modul 1 til 8, vil du blive inviteret til modul 9.

Dette modul er en afsluttende eksamen i bestyrelsesuddannelsen, og omfatter cases med simulation og test i bestyrelseslokalet, der tester deltagernes overblik og skærper deres evne til at håndtere kommercielle, strategiske, juridiske, økonomiske udfordringer og dilemmaer.

Bestyrelsesuddannelsen består af 9 dages undervisning (64 lektioner) med i alt 15 undervisere bestående af advokater, revisorer, bestyrelsesmedlemmer og formænd i eksisterende bestyrelser.
Bestyrelsesuddannelsen er godkendt af advokatsamfundet.

  • Undervisningen foregår på samme vilkår for troværdighed og høje vidensniveau som er i Executive Cognito og hos vores samarbejdspartnere.
  • Praktisk og teoretisk anvendelig undervisning. Der er undervist i teori og trænet i virkelighedsnære situationer, så der kan trække på uddannelsen, når du træder ind i bestyrelseslokalet.
  • Der trænes via relevante og aktuelle cases i håndtering af bestyrelsens mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer.
  • Bestyrelsesuddannelsen sætter kursisten i stand til at agere professionelt som bestyrelsesmedlem.

Undervisere:

John Rohde

CEO
Executive Cognito A/S

Frank Ewert

Direktør og bestyrelsesmedlem
Executive Cognito A/S